Je kunt vanaf nu stemmen in de app!
Ga naar de talenten-pagina en breng je stem uit!

Het spel is begonnen, alle kandidaten, veel succes!!

Als je problemen hebt met stemmen, kijk dan even op de veelgestelde vragen pagina.